خرابی سرور س۹

سلام

سرور دان شده، به محض اطلاع از وضعیت و اینکه کی برمیگرده اطلاع میدم.