تصحیح فایلهای عمومی

فایلهای عمومی دوباره راه اندازی شد

ممکنه بعضی از فایلهای قدیمی کار نکنن ولی اگه فایلهای جدید مشکلی داشتند اطلاع بدید