اضافه شدن junocloud.me و حذف ایرانفیلم

سایت ایرانفیلم با توجه به بن کردن اکانتها و آی پی ما کلا دیگه پشتیبانی نمیشه، البته بعدا یک فکری برای این سایت خواهیم کرد

بجای اون سایت junocloud که ایرانفیلم لینکهاشون رو رو این سایت هم آپلود میکنن اضافه شد