راه اندازی دوباره انتقال به سرور

سلام

سرور انتقال بالاخره آماده شده و میتونید از گزینه انتقال فایل استفاده کنید.