حل مشکل تیینی مووی

مشکل سرور تینی مووی حل شده، میتونید از این سایت دانلود کنید