سفارش سرور جدید

به دلیل شلوغ شدن سرور های رپیدپیچ هفته پیش سرور جدید سفارش دادیم که منتظر دریافتش هستیم، درصورتیکه مشکل سرعت دارید لطفا صبر کنید تا سرور جدید تحویل داده بشه.

تشکر