حل مشکل تینی مووی

سایت تینی مووی آدرسش تغییر کرده بود که در سیستم اصلاح شد