حل مشکل رپیدگیتور و افزایش حجم آن

با توجه به برقراری سیسم جدید سایت رپیدگیتور ، حجم دانلود اون ر وافزایش دادیم و میتونید از این سایت دانلود کنید