سرور جدید تورنت

سلام

سرور جدید تورنت آماده شده و میتونید دانلود کنید

سرور جدید سرعت بیشتری داره و تعداد تورنتهای همزمان بیشتری رو میتونه دانلود کنه که امیدواریم مشکلات کمتری رو داشته باشه