افزایش ظرفیت دانلود تورنت

با توجه به درخواستهای کاربران، تعداد تورنت های قابل تقاضا در سیستم تورنت افزایش یافت. هم اکنون کاربران طلایی میتوانند همزمان ۲ تورنت و کاربران پلاتینیوم ۳ تورنت به صورت همزمان دانلود کنند.