حل مشکل fileparadox

مشکل فایل پارادوکس خل شده، میتونید از این سایت استفاده کنید