خرابی اینترنت شرکت

اینترنت شرکت که چند وقت بود بسیار کند شده بود الان دیگه به کل تعطیل شده و هیچ سایتی رو باز نمیکنه. دسترسی ما به سرورها هم بطور کلی قطع شده .ممکنه جواب دادن به تیکت ها کمی بیشتر طول بکشه