قطعی dfiles

سایت dfiles مشکل دارد و تمامی فایلهای آن دانلود نمیشود
این مشکل از طرف سایت اونهاست و ما منتظریم مشکلشون رو حل کنند