حل مشکل توربوبیت

مشکل سایت توربوبیت حل شده و میتونید از این سایت دانلود کنید.

با این حال ما سرعت انتقال از این سایت رو کمی پایین آوردیم که مشکل پیش نیاد.