تغییر سیستم دانلود فایلسرو

سایت فایلسرو سیستم دانلودش رو تغییر داده. فعلا به صورت موقت سیستم فایلسرو رو تغییر دادم که مشکل بر نخوره اما اگه هنوز مشکل پیدا شد،

بعد از چند دقیقه دوباره تست کنید و اگه باز حل نشد از پشتیبانی بفرستید.