رفع مشکل تورنت

سلام

بابت تاخیر در پاسخ گویی عذرخواهی ما رو بپذیرید

مدیریت فنی رپیدپیچ به آموزشی سربازی رفته و برای مدیر فنی جدید کمی طول کشید تا با نرم افزار آشنا شه

و مشکل اخیر تورنت هم حل شد