افزایش دوباره نرخ دلار

با توجه به افزایش قیمت دلار به رقم بی سابقه ۲۳۰۰ تومان متاسفانه دوباره مجبور شدیم قیمت اکانتها رو افزایش بدیم.