خرابی تورنت

سرور تورنت مشکل دارد و با توجه به تعطیلات آخر هفته در اروپا پشتیبانی پاسخ ما رو نداده

لطفا صبر کنید تا مشکل حل بشه