حل مشکل سرورهای ۲۴ و ۴

مشکل سرورهای ۲۴ و ۴ حل شده

با عرض پوزش بابت مشکل ایجاد شده