حل مشکل filefactory

مشکل فایلفکتوری حل شد و میتونید از این سایت دانلود کنید.