مشکل سایت filepost

به نظر میاد این سایت محدودیت روزانه داره یا دانلود بعضی از فایلهاشو محدود کرده

مشکلات این سایت رو داریم بررسی میکنیم.