راه اندازی سرور امن سایت

سرور امن سایت هم راه اندازی شد.

از این پس میتونید از آدرس httpS://rapidpich.ir

به صورت امن وارد سایت بشوید.

(سرورهای دانلود هنوز به صورت معمولی میباشند)