خودسوزی فایلجانگل و فایلسرو و …

دیگه فقط تیتر رو مینویسم.

سیستم یوزنت رو سعی میکنم تا پس فردا آماده کنم.

سایتهای زیر هم دارن یک کاری میکنن:

FileJungle, UploadStation and FilePost

Uploaded.to

که هنوز مطمئن نیستم.