حل مشکل دانلود متفرقه

سلام

مشکلات سیستم دانلود متفرقه حل شده.