سیستم جدید فایلسونیک

سیستم جدید دانلود فایلسونیک راه اندازی شده تا بتونه جلوی بن شدن آی پی سرور رو بگیره. امیدواریم با این سیستم جدید مشکلات سایت فایلسونیک کمتر بشه