اضافه شدن سرور جدید فایلسونیک

در چند روز گذشته در ساعات شلوغ سرورهای فایلسونیک ما همه دچار مشکل بن شدن آی پی در فایلسونیک رو داشتند. چند آی پی جدید به سرورها اضافه شده که امیدواریم این مشکل پیش نیاد.