اضافه شدن filepost

سرور filepost هم اضافه شد اگه مشکلی بود به پشتیان اطلاع بدید

سرورهای filejungle و fileserve هم تو نوبتند