راه اندازی سرور سایت+ خرابی سرور ۱۴

سایت بر روی سرور جدید بالا اومده تا یکی دو ساعت دیگه برای همه قابل دسترس خواهد بود.

سرور ۱۴ مشکل داره (بر روی سرور قبلی بوده به همراه سایت اصلی ) که باعث شده چند تا از سایتها از کار بیافتند که مهمترینشون letitbit و rapidshare هستند.

سرو نتلود هم روی همین سرور بوده که به سرور ۴ منتقل کردم ولی باید لینک جدید دریافت کنید.