بن شدن آی پی ما در سایت فایلسونیک

سایت فایلسونیک آی پی سرور مارو بن کرده و ما سرور جدید برای این سایت قرار دادیم. درصورتیکه آدرس شما از سرور ۲۳ یا ۲۵ هست باید لینک جدید دریافت کنید.