سرور جدید

یک سرور جدید برای سایتهای فایلسونیک و فایلسرو و wupload اضافه شد تا سرعت لیچ و دانلود بهبود پیدا کنه.
درضمن به دلیل اینکه سایت wupload سیستم پورسانت دهی خودش رو متوقف کرده و احتمالا آپلودرها اون رو ترک خواهند کرد احتمالا سایت filejungle به جای اون جایگزین خواهد شد.