وضعیت سرور ۴

اونطور که از پشتیبانی اطلاع دادن فایلهای سرور ۴ قابل بازیابی نیست و فایلها باید دوباره دانلود بشن.

http://rapidpich.ir/files?del=1