اضافه شدن سرور جدید

سرور جدید اضافه شد درصورتیکه برای دانلود مشکل دارید یا فایلهاتون رو سرور ۴ هست، لطفا فایل قبلی رو حذف کنید تا بروی این سرور بیاد.

درضمن به خاطر قطعی سرور ۴ و سرعت کم ۴۸ ساعت به حساب همه اضافه شد.