افزایش حجم wupload

سلام
سرور سایت wupload منتقل شد و حجم اون هم افزایش پیدا کرد.