حل شدن مشکل سایت deposit

مشکل سایت دیپوزیت حل شده، درصورتیکه لینک قدیمی مشکل داره لطفا لینک جدید دریافت کنید.