انتقال سرورهای مگا و wupload

سرورهای مگا آپلود و wupload به سرور ۱۷ منتقل شدند.

سرورهای فایلسرو و فایلسونیک هم امروز به سرور جدید منتقل خواهند شد، ممکنه این امر کمی طول بکشه و در این مدت این سایتها قطع بشن.