افت شدید سرعت روی سرور ۶

سرعت سرور ۶ بشدت افت کرده و ما از این موضوع مطلع هستیم. به محض اینکه مشکل حل بشه روی بلاگ اعلام میشه.