حل شدن مشکل تورنت

سیستم تورنت مشکل داشته که فایلها رو به سرور انتقال نمیداده.

این مشکل حل شده و میتونید از تورنت استفاده کنید.