راه اندازی دوباره فایلسرو و فایلسونیک روی سرور ۶

سرورهای فایلسرو و فایلسونیک به روی سرور جدید منتقل شدندو  میتونید دانلود رو به صورت مستقیم و با سرعت بالا از این سرورها انجام بدید(بدون انتخاب گزینه انتقال به سرور)

برای فایلهای قبلی باید لینک رو دوباره تو سیستم تبدیل کنید یا تو دانلود منیجری سرور ۴ رو به ۶ تغییر بدید.