سرور جدید فایلسرو و فایلسونیک

در چند شب گذشته احتمالا به صف بسیار طولانی دانلود بر خوردید.  سرور جدیدی برای دانلودهای فایلسرو و فایلسونیک نصب شده  و من تعداد دانلودر هارو بیشتر کردم تا دانلودها باید سریعتر انجام بشه.