آماده شدن سرور جدید تورنت

سرور جدید تورنت آماده شده و الان میتونید ازش استفاده کنید.