خرابی بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد مشکل داره و کار نمیکنه، درصورتیکه نیاز به تمدید حسابتون دارید با پشتیبانی تماس بگیرید.