خرابی Wupload

سرور wuplad مشکل داره، بعد از رفع مشکل اعلام میشه.