حل شدن مشکل فایلسونیک

مشکل فایلسونیک هم حل شده

لطفا لینکهای مشکل دار رو دوباره تو سیستم قرار بدید.

من محدودیت روزانه همه کاربران رو صفر کردم.

__________________________________________________________________________________________________________________

آپدیت ۲: هنوز مشکلی موقع دانلود هست که باعث نمایش خطا موقع دانلود میشه که دارم برسی میکنم.

__________________________________________________________________________________________________________________

آپدیت ۳:  مشکل فایلسونیک حل شده.