مشکل با فایلسونیک و دانلود متفرقه

سیستم  سایت فایلسونیک تغییر کرده وفعلا مشکل داره.

بعد از اینکه سیستم تصحیح شد تو بلاگ اعلام میکنم.

سرور دانلود متفرقه هم مشکل داره که سرور جدید به محض اینکه آماده بشه من اعلام میکنم.