سایت جدید

سایت جدید آماده شده. در صورتیکه در سایت به مشکلی بر خوردید حتما به پشتیبانی اطلاع بدید.

در ضمن سایت قدیمی از طریق آدرس

http://v1.rapidpich.ir/

در دسترس میباشد.

در صورتیکه از google chrome استفاده میکنید باید فونتهای به کار رفته در سایت را از اینجا دانلود کنید و در فولدر fonts ویندوز خود قرار دهید.