سرور جدید

سرور کمکی ۱۷ هم به سرور های رپیدپیچ اضافه شده، از این به بعد فایلهای منقل شده به سرورها به صورت رندوم از روی سرور ۱۷ یا ۱۴ دانلود میشن.

(توی لیست فایلها فقط شماره سرور ۱۴ نمایش داده میشه.)