انتقال به سرور فایلسونیک

مشکل انتقال به سرور فایلسونیک حل شده، درصورتیکه این مشکل دوباره پیش اومد به پشتیبانی اطلاع بدید.