بسته شدن سایت

سایت رپیدپیچ و دانلودباز برای همیشه تعطیل خواهند شد. من حساب تمامی کاربرانی که حجم یا زمان ندارند رو حذف کردم. تنها کاربرانی که حجم از قبل دارند قابلیت لاگین در سایتها رو خواهند داشت


کاربران سایت در قسمت پشتیبانی تیکت کنید و با ارسال اطلاعات زیر درخواست بازگشت هزینه خود را نمایید.
درصورتیکه در بخش کسب درآمد ما شرکت داشتید و درآمدی کسب نمودید لطفا اطلاع بدید تا پورسانت شما واریز شود تا شرمنده کسی نباشیم.
درصورتیکه درخواست بازگشت هزینه تون رو دارید لطفا اطلاعات زیر رو به قسمت تیکتینگ ارسال کنید:
نام کاربری
تاریخ آخرین پرداخت و نوع حسابی که خریدید.
شماره کارتی که پرداخت کردید (هزینه تنها به حسابی که پرداخت کرده بازگردانده میشود)
http://poshtiban247.ir