قطعی شبکه روز جمعه ۵ بهمن

سایت و سرورهای دانلود روز جمعه بین ساعتهای ۳ تا ۹ شب به مدت ۱ ساعت قطع خواهد بود.