امکان دانلود زیرنویس ویدیو

امکان دانلود زیرنویس ویدیویی و زیرنویس ساخت اتوماتیک یوتیویب برای فایلهای ویدیویی فراهم شده

دقت کنید تمامی ویدیو ها دارای زیرنویس نمیباشند